20170530 132804.jpg

Fräsning pågår

Högtryck i fabriken