• Svenska
  • English

Monteringsanvisning för fallskiva

1. Regla golvet med C/C 300 mm

Monteringsanvisning 1

2. Lägg på undergolv

Monteringsanvisning 2

3. Montera golvbrunn

Monteringsanvisning 3

4. Sprid ut lim

Monteringsanvisning 4

5. Lägg på fallskivan och fäst skivan runt om samt vid brunnen

Monteringsanvisning 5

6. Låt limmet torka och lägg färdigt resten av golvet

Monteringsanvisning 6

7. Ta bort alla skruvar från fallskivan och spackla igen skruvhål

Monteringsanvisning 7