• Svenska
  • English

Fallskiva

Vi tillverkar måttanpassade golv med färdigt fall.

Att lägga golv i våtutrymmen är inte lätt om du inte använder vår skiva med färdigt fall som minimerar arbetet och ger ett perfekt slutresultat!

Vår datastyrda fräs ser till att lutningen blir exakt oavsett storlek på golvet. Du kan få ett färdigt golv helt efter dina egna mått och krav på lutning.

Vi kan även göra hål i skivan för WC och annan VVS.

Våra våtrumsgolv passar lika bra till nybyggnation som renovering. Du limmar och skruvar vår fallskiva på ditt plana undergolv av trä alternativt spånskiva.

På undersidan av skivan kan man få infräst värmekabel eller värmerör.

Dala Golvsystems Fallskiva rev